Stel een goede arbeidsovereenkomst op!

12/10/2017
Bianca Kooreman-Bouwmeester
Managing Partner Mehr

Wanneer je iemand bij je in dienst neemt, is het belangrijk dat je een volledige en duidelijke arbeidsovereenkomst opstelt: een document met daarin de afspraken tussen jou als werkgever en je werknemer.

De arbeidsovereenkomst voldoet aan de laatste wet- en regelgeving, bevat het beleid en de arbeidsvoorwaarden en is een document waar je lang mee vooruit kunt. Je schept er een referentiekader mee van uitgangspunten, afspraken en randvoorwaarden. Zo’n overeenkomst stel je niet ‘even’ op.

Dit staat in iedere arbeidsovereenkomst
Er zijn enkele basisvoorwaarden die in iedere arbeidsovereenkomst, ongeacht de sector of het soort dienstverband, opgenomen moeten zijn:

- De werknemer is bij de werkgever in dienst.
- De werknemer krijgt loon voor het uitgevoerde werk.
- De werknemer voert het werk waarvoor hij is aangenomen zelf uit.

Er is echter meer.

Een arbeidsrelatie verloopt niet in alle gevallen goed. Mochten er problemen ontstaan met een werknemer, dan kun je altijd terugvallen op een goede en zo compleet mogelijk arbeidsovereenkomst. Je wilt het dus graag goed op laten stellen!

10 afspraken om goed vast te leggen in de arbeidsovereenkomst

Een mondelinge afspraak is rechtsgeldig, maar toch is het beter om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Je kunt ‘m als ondernemer natuurlijk zelf opstellen. De kans is echter groot dat je dan iets over het hoofd ziet, of niet correct in het contract opneemt. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze 10 voorbeelden.

1 Proeftijd
De lengte van de proeftijd is afhankelijk van de lengte van het contract. Ondernemers gaan soms de mist in met het afspreken van de proeftijd. De gevolgen kunnen groot zijn. Let op: in het nieuwe regeerakkoord wijzigt dit wellicht weer!

2 Opzegtermijn
De wettelijke opzegtermijn is voor de werknemer één maand. De voor de werkgever geldende wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

3 Tussentijds opzeggen
Als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is het mogelijk de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen. Anders eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege na afloop van de afgesproken duur.

4 Vakantiedagen
Heeft de werknemer een mogelijkheid om extra vakantiedagen aan te kopen en zo ja, hoeveel?

5 Ketenregeling
Je mag je werknemer in twee jaar tijd maximaal drie keer een tijdelijke arbeidsovereenkomst laten tekenen, voordat het vaste dienstverband begint. Let op: in het nieuwe regeerakkoord wijzigt dit wellicht weer!

6 Geheimhoudingsbeding
Een waardevol middel om af te spreken dat je werknemer geen vertrouwelijke of geheime informatie met betrekking tot je organisatie naar buiten brengt.

7 Ziekte
Welke verplichtingen heeft de werknemer tijdens ziekte? Zijn loonvrije wachtdagen bij ziekte van toepassing? En wil je postcontractuele verplichtingen opnemen?

8 Overwerk
De regels voor overwerk staan niet in de wet, vaak is dit geregeld in CAO’s, het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst.

9 Bedrijfseigendommen
Welke afspraken over een telefoon, laptop of bedrijfsauto neem je op in de arbeidsovereenkomst?

10 Instructies
Instructies kunnen onder meer betrekking hebben op het dragen van een helm of bedrijfskleding, computer- en internetgebruik, identificatie, een rookverbod of een verbod op het gebruik van alcoholische drank.

Waarom wil je een goede arbeidsovereenkomst opstellen?

- Het komt professioneel over
- Het is veel werk, dat wil je goed geregeld hebben
- Je moet voldoen aan de wettelijke eisen
- Belangrijke afspraken liggen direct vast en staan niet ter discussie
- Je hebt je beleid afgedekt en duidelijk gemaakt met belangrijke punten
- Je kunt het beleid van je bedrijf erin opnemen

Je merkt het: er komt meer kijken bij een arbeidsovereenkomst dan je in eerste instantie denkt. Ik help je graag bij het opstellen van een duidelijke en zo volledig mogelijke arbeidsovereenkomst voor je werknemers. Je kunt het regelen via Mehr!

Vraag de whitepaper aan

Meer weten? Maak een afspraak

Bedankt! 

We bellen je zo snel mogelijk terug

Oeps!

Er is iets mis gegaan met het versturen. Probeer het nog eens.